O nás

Našim cieľom je poskytovať komplexnú starostlivosť o dreviny na čo najvyššej odbornej úrovni. Veríme že na konci nášho snaženia je profesionálne odvedená práca a spokojnosť zákaznika.

Venujeme sa komplexnej starostlivosti o stromy, ktorá zahŕňa poradenstvo, výsadbu, rôzne typy rezov a výruby.

Pri práci používame stromolezeckú techniku, vďaka ktorej sa dostaneme aj na ťazko prístupné miesta, ktoré sú nedostupné pre vysokozdvižné plošiny. Navyše je tento spôsob ošetretrenia stromu, alebo výrubu pre zákaznika cenovo výhodnejší. Nie je nám ľahostajná ani ochrana prírody, podieľame sa napríklad na vešaní búdok pre sokola myšiara a myšiarku ušatú.

Ján Čižniar
  • Vyštudoval som ekológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
  • Po štúdiu som pôsobil v záhradníckych firmách, prevažne v Nemecku, od roku 2013 na riadiacich funkciách
  • Počas svojho pôsobenia v Nemecku som sa začal zaujímať o arboristiku
  • V roku 2018 som sa rozhodol vrátiť na Slovensko a naplno sa venovať tomuto krásnemu povolaniu