Rez ovocných stromov

Ovocné stromy si vyžadajú mierne odlišný prístup k rezu ako stromy od ktorých neočakávame úrodu. Ak chete aby Vaše ovocné stromy primerane rodili a navyše boli plody aj chutné, je potrebný ich pravidelný rez. Intezita a periodicita rezu záleži od odrody ovocného stromu. Kým u nás často pestované jablone a hrušky vyžadajú rez aspon raz za 2 roky, čerešňa je menej náročna a postačuje jej rez vo vačších časových rozostupoch.

Na ovocných stromoch vykonávame tieto typy rezov:

  • komparatívny(povysadbový) rez– po výsadbe zabezpečuje rovnovážny stav medzi koreňmi a korunou
  • výchovny rez– správne založenie koruny so stabilnými kostrovými konármi
  • udržiavací rez-zabezpečujeme presvetlenú korunu, udržanie stability kostrových konárov a kvalitnú úrodu
  • zmladzovací rez– tento rez aplikujeme len pri bohato rodiacich kultivaroch, alebo veľmi zanedbaných ovocných stromoch. V prípade silno zanedbaných ovocných stromov je vhodné zmladzovací rez rozložiť aspon na 2 roky.

Ak Vaše ovocné stromy zveríte do našich rúk

  • vychováme vám ovocný strom so správne založenou a stabilnou korunou
  • rez a jeho intezitu zvolíme podľa životnej fázy v ktorej sa vaše ovocné stromy nachádzajú
  • Podľa stavu koruny zvolíme k akému rezu pristúpime.
  • docielime dobrú úrodu a pekný vzhľad vašich ovocných stromov